Zorgaanbod

Het zorgaanbod van Woonzorg Klein Arfman

Het zorgaanbod van woonzorg Klein Arfman is breed.
Het uitgangspunt is dat alles bespreekbaar is en er gekeken wordt naar mogelijkheden.

De zorg die wij verlenen in het welzijn van onze bewoner:
– Beschermd wonen
– Logeeropvang
– (Warme) maaltijden
– Wassen van uw persoonlijke kleding
– Persoonlijke verzorging
– Verpleging
– Begeleiding (individueel)
– Begeleiding groep (dagbesteding)
– Huishoudelijke hulp
– Palliatieve zorg

Daarnaast werkt woonzorg Klein Arfman samen met diverse disciplines zoals specialist ouderenzorg, psycholoog, huisarts, andere zorgorganisaties, fysiotherapie, ergotherapie, diëtiste, pedicure, kapper etc.

Zorgplan
Wanneer een cliënt start met dagbesteding of wonen, stellen wij samen met de cliënt en vertegenwoordiger een zorgplan op. Hierin komen o.a. de zorgdoelen en het zorgplan maar ook de evaluaties en rapportages.
Dit wordt vastgelegd in het ECD (elektronisch cliënten dossier) van de cliënt. De cliënt en vertegenwoordiger kunnen hierin meelezen.