Mantelzorg en respijtzorg
Mantelzorg en respijtzorg
Om de mantelzorgers te ontlasten bieden we de mogelijkheid tot kortdurend verblijf.

Afhankelijk van de indicatie wordt dit verblijf veelal (deels) vergoed door het zorgkantoor of door de desbetreffende gemeente. Bij het ontbreken van een indicatie is private financiering ook mogelijk.

Tevens bieden wij ondersteuning en advies aan mantelzorgers. Voor meer informatie neem dan met ons contact op.