Kortdurend verblijf

Logeren

Bij Klein Arfman is er de mogelijkheid om tijdelijk bij te logeren, als uw mantelzorger even niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Tevens om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten, zodat hij of zij de zorgtaken beter vol kan houden.

Er zijn twee vormen van logeeropvang. Dat heeft te maken met de manier waarop dit wordt vergoed:
– Logeeropvang met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit noemen we respijtzorg. Respijtzorg (vervangende mantelzorg) is bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Respijtzorg krijgt u vergoed vanuit de gemeente.
– Logeeropvang met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wenst u meer informatie? Maak een afspraak en wij vertellen u er graag over