Kwaliteit
Kwaliteit
Woon- zorgboerderij Klein Arfman heeft het kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg.
Federatie Landbouw en Zorg verleent het keurmerk en laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en een audit uitvoeren.

Met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ voldoet onze zorgboerderij aan:
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- ARBO wet
- Wet klachtenrecht
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wet medezeggenschap van de cliënten zorginstellingen