Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’

Woon- zorgboerderij Klein Arfman heeft om haar kwaliteit te waarborgen het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:
– het belang van de deelnemers staat voorop.
– het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
– alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
– continuïteit en veiligheid.

Kwaliteitsverslag

Daarnaast is woon- zorgboerderij aangesloten bij CBZ (coöperatie boer en zorg) voor het leveren van Zorg in Natura aan cliënten met een VPT (volledig pakket thuis).
Wij werken volgens de sector geldende kwaliteitskader V&V.
Hieronder leest u het kwaliteitsverslag V&V:

Jaarverslag