Klachtenprocedure

Woonzorg Klein Arfman is aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg.
Deze federatie beschikt over een klachtenregeling.
Mocht het zo zijn dat u een klacht heeft over woon- zorgboerderij Klein Arfman dan kunt u deze schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Landbouw en Zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen

Klachten kunnen ook direct binnen de organisatie worden ingediend.