Zelhem
Zelhem
In het bosrijke buitengebied van Zelhem hebben we de beschikking over een geheel omheind perceel met daarbinnen enkele weilanden, een grote vijver en een perceel bos welke is voorzien van aangelegde wandelpaden. In het bos bevindt zich een gebouw welke is voorzien van 4 appartementen. Ieder appartement heeft een eigen badkamer. In het midden bevindt zich een gezamenlijke verblijfsruimte.

Deze locatie zal worden gebruikt voor het begeleiden van met name mantelzorgers. Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende zullen daar meerdere dagen verblijven waarbij vervolgens door observatie gekeken zal gaan worden waar ondersteuning en advies gewenst is.

Veelal vindt probleemgedrag in de thuissituatie plaats omdat de mantelzorger (meestal onbewust) niet weet om te gaan met het voorhanden liggende ziektebeeld. Op een praktische wijze zullen handreikingen en advies gegeven worden over hoe het beste met de diverse ziektebeelden kan worden omgegaan. De praktische begeleiding zal in veel gevallen een afname van escalatie in de thuissituatie tot gevolg hebben. Doordat op deze wijze de mantelzorger meer “lucht” krijgt kunnen opnames uitgesteld en/ of voorkomen worden.

Verder zal "Zelhem" gebruikt worden als aanvulling op de dagbesteding.