Wonen
Wonen met zorg
Woon-zorgboerderij Klein Arfman is een kleinschalige zorgaanbieder voor beschermd wonen (24 uurs zorg) en dagbesteding. De zorgboerderij is onderaannemer bij de coöperatie Boer & Zorg voor de bewoners die komen met een WLZ - ZIN. De zorgboerderij is een wooninitiatief die zorg biedt aan verschillende doelgroepen, volwassenen en ouderen. Woon- Zorgboerderij Klein Arfman is een kleinschalig wooninitiatief met een WTZI toelating (Wet Toelating Zorg Instellingen).

woon- zorgboerderij Klein Arfman heeft 22 appartementen beschikbaar voor bewoners met een indicatie. Van de 22 appartementen zijn er 10 appartementen geschikt voor echtparen met een indicatie. Dit betekend dat ouderen samen met hun partner gebruik kunnen maken van wonen met zorg bij Woon- zorgboerderij

De bewoner mag het appartement naar eigen smaak in te richten.
Het appartement bestaat uit een zit- slaapkamer, ruime badkamer en een inloopkast.
De bewoners eten gezamenlijk in de woon- leefkeuken en hebben toegang tot alle 3 woonkamers.
Daarnaast zijn er diverse zitjes in en rondom de zorgboerderij zoals o.a. de serre waar de bewoners plaats kunnen nemen.

Wonen bij Klein Arfman is een combinatie van beschermd wonen met dagbesteding.
Het alledaagse leven en samen zinvol bezig zijn.
Doordat de zorg wordt verleent door een vast team van medewerkers, werkt belevingsgerichte zorg goed voor onze cliënten. Er ontstaat gemoedelijkheid, veiligheid en vertrouwen en dit vormt een mooie basis voor een persoonsgerichte benadering. Op deze manier voelt de bewoner zich geborgen en heeft hij de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Er is persoonlijke aandacht voor de cliënt en oog voor diens familie. Waar mogelijk is worden familie leden ook betrokken bij activiteiten.