Wonen

Wonen met zorg

Woonzorg Klein Arfman is een kleinschalige zorgaanbieder voor beschermd wonen (24 uurs zorg) en dagbesteding voor volwassenen en ouderen.

De zorg wordt verleent door een vast team van medewerkers, zij bieden belevingsgerichte zorg voor onze cliënten.

Er ontstaat gemoedelijkheid, veiligheid en vertrouwen en dit vormt een mooie basis voor een persoonsgerichte benadering. Op deze manier voelt de bewoner zich geborgen en heeft hij de ruimte om zichzelf te kunnen zijn.


Klein Arfman heeft 22 appartementen beschikbaar voor bewoners met een indicatie. Van de 22 appartementen zijn er 10 appartementen geschikt voor echtparen met een indicatie. Dit betekend dat ouderen samen met hun partner gebruik kunnen maken.

De bewoner mag het appartement naar eigen smaak inrichten.
Het appartement bestaat uit een zit- slaapkamer, ruime badkamer en een inloopkast.
De bewoners eten gezamenlijk in de woon- leefkeuken en hebben toegang tot alle 3 woonkamers.
Daarnaast zijn er diverse zitjes in en rondom de zorgboerderij zoals o.a. de serre waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

Aanmelden?
Dat kan neem dan telefonisch of via de mail contact met ons op.

Wachttijden
Gezien de kleinschaligheid is er een wisselend verloop, er kan geen duidelijke indicatie worden gegeven over de tijdsduur van de wachtlijst.