Wonen

Wonen met zorg

Woonzorg Klein Arfman is een unieke kleinschalige zorgaanbieder voor beschermd wonen (24 uurs zorg) en dagbesteding voor volwassenen en ouderen met een zorgvraag.

Genieten van de landelijke omgeving, de gemoedelijkheid en gezelligheid van andere bewoners om je heen. Als zelfstandig wonen niet meer lukt is wonen bij Klein Arfman een uitkomst. Hier kunnen bewoners de zorg en ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. De zorg wordt verleent door een vast team van medewerkers waardoor er vertrouwen en aandacht is voor kwaliteit van leven. Op deze manier voelt de bewoner zich geborgen en heeft hij/zij de ruimte om zichzelf te kunnen zijn.

Ons uitgangspunt is dat de bewoners hun regie behouden over hun dagelijks doen en laten. De begeleiding is er om hen waar nodig te ondersteunen, begeleiden en compenseren.


Klein Arfman heeft 22 appartementen beschikbaar voor bewoners met een indicatie. Van de 22 appartementen zijn er 10 appartementen geschikt voor echtparen met een indicatie. Dit betekend dat ouderen samen met hun partner gebruik kunnen maken.

De bewoner mag het appartement naar eigen smaak inrichten.
Het appartement bestaat uit een zit- slaapkamer, ruime badkamer en een inloopkast.
De bewoners eten gezamenlijk in de woon- leefkeuken en hebben toegang tot alle 3 woonkamers.
Daarnaast zijn er diverse zitjes in en rondom de zorgboerderij zoals o.a. de serre waar de bewoners gebruik van kunnen maken.

Aanmelden?
Dat kan neem dan telefonisch of via de mail contact met ons op.

Wachttijden
Gezien de kleinschaligheid is er een wisselend verloop, er kan geen duidelijke indicatie worden gegeven over de tijdsduur van de wachtlijst.