Tevredenheid

Tevredenheidsonderzoek 2022

Op woonzorg Klein Arfman willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeftes van de deelnemers en bewoners. Daarom houden wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek, waarbij alle deelnemers en bewoners kunnen aangeven of ze tevreden zijn over de geleverde zorg en wat er nog verbeterd kan worden. Het afgelopen tevredenheidsonderzoek heeft plaats gevonden in september 2022.

De gemiddelde scores op tevredenheid ligt hoog en dit zien wij als een goed resultaat.
Vanuit de cliënten zijn er geen directie verbeterpunten aangegeven. De aandachtspunten zijn meegenomen in de team vergadering.

Zorgkaart Nederland
​Naast het zelf meten van de tevredenheid, is het ook mogelijk dat mensen een waardering uitspreken over Woonzorg Klein Arfman op zorgkaartnederland.nl
​Dit kan iedereen doen die te maken heeft (gehad) met ons: deelnemers, bewoners, belangenbehartigers, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Het komende jaar willen wij onze bewoners en bezoekers vragen hun waardering in te vullen op ZorgkaartNederland.