Tevredenheid
Tevredenheidsonderzoek
Op woon- zorgboerderij Klein Arfman willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeftes van de deelnemers en bewoners. Daarom houden wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek, waarbij alle deelnemers en bewoners kunnen aangeven of ze tevreden zijn over de geleverde zorg en wat er nog verbeterd kan worden. Het afgelopen tevredenheidsonderzoek heeft plaats gevonden in maart 2019.

De gemiddelde scores op tevredenheid ligt op een 8 (acht.) Dit zien wij als een goed resultaat.
Vanuit de cliënten zijn er geen directie verbeterpunten aangegeven.

Zorgkaart Nederland
​Naast het zelf meten van de tevredenheid, is het ook mogelijk dat mensen een waardering uitspreken over woon- zorgboerderij Klein Arfman op zorgkaartnederland.nl
​Dit kan iedereen doen die te maken heeft (gehad) met ons: deelnemers, bewoners, belangenbehartigers, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.