Missie en Visie

Missie
Woonzorg Klein Arfman vindt het belangrijk dat iedereen mag zijn zoals hij/zij is, met zijn eigen normen en waarden, met of zonder beperking. Respect en waardigheid staan hierin centraal. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat iemand met een beperking zo lang mogelijk kan deelnemen aan de samenleving in zijn of haar vertrouwde omgeving en zoveel mogelijk zijn/haar autonomie behoudt. Woonzorg Klein Arfman biedt intensieve begeleiding en ondersteuning om opname uit te stellen dan wel te voorkomen.

Visie
Onze visie is om bewoners binnen een vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen. De woonomgeving is kleinschalig. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor allen die op welke wijze dan ook enige betrokkenheid hebben met Klein Arfman vinden wij zeer belangrijk.

Een zinvolle daginvulling