Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’

Woonzorg Klein Arfman heeft om haar kwaliteit te waarborgen het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:
– het belang van de deelnemers staat voorop.
– het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
– alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
– continuïteit en veiligheid.

Kwaliteitsverslag

Daarnaast is woonzorg Klein Arfman aangesloten bij CBZ (coöperatie boer en zorg) voor het leveren van Zorg in Natura aan cliënten met een VPT (volledig pakket thuis).
Wij werken volgens de sector geldende kwaliteitskader V&V.
Hieronder leest u het kwaliteitsverslag V&V:

Jaarverslag