Kortdurig verblijf
Kortdurig verblijf
Er is sprake van kortdurend verblijf indien iemand voor een korte periode op de zorgboerderij verblijft. Denk hierbij aan enkele dagen tot enkele weken. Een van de redenen voor kortdurend verblijf is ontlasting van de mantelzorg.