Jaarverslag
Jaarverslag
De kwaliteitswet zorginstellingen stelt dat ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en jaarlijks verslag doet.
Op de website 'kwaliteitlaatjezien' hieronder kunt u ons jaarverslag over 2021 lezen:
https://www.kljz.nl/keurmerkregister/download/jaarverslag/33/5627