Jaarverslag
Jaarverslag
De kwaliteitswet zorginstellingen stelt dat ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en jaarlijks verslag doet.
Op de website hieronder kunt u ons jaarverslag over 2018 lezen:
https://www.zorgboeren.nl/JV2018/JV_0195_2018.pdf