Financiering

Financiering van de zorg

Om voor wonen in aanmerking te komen heeft de cliënt indicatie vanuit het CIZ nodig. Met een indicatie heeft u toestemming om zorg aan te vragen en te krijgen. Bij zorg vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) gaat het meestal om zorg met verblijf in een instelling.

Financiering dagbesteding vanuit de WMO of WLZ
Om voor dagbesteding in aanmerking te komen heeft de cliënt een indicatie vanuit de WLZ of WMO nodig. Heeft u een indicatie voor Wlz zorg dan valt dagbesteding onder de wlz.
Voor dagbesteding vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u zich melden bij uw gemeente.

Financiering wonen vanuit de WMO of WLZ
De zorg wordt gefinancierd vanuit de WMO, WLZ- PGB of WLZ- ZIN. Uiteraard is een privaat financiëring ook mogelijk. Woonzorg Klein Arfman heeft een onderaannemerschap met de Coöperatie Boer & Zorg die gecontracteerd is met het zorgkantoor Menzis.

Wonen en zorg gescheiden
De bewoners van Klein Arfman ontvangen wonen en zorg gescheiden. Naast de zorgovereenkomst wordt er een aparte huurovereenkomst opgemaakt. Binnen deze huurovereenkomst vallen de woon en service kosten.

Eigen bijdrage:
Hoe deze eruit ziet is afhankelijk van de individuele vermogenssituatie van de bewoner. Informatie is te vinden via www.hetcak.nl of www.rijksoverheid.nl. De zorgboerderij zelf vraagt geen eigen bijdrage.

Wet toelating zorgaanbieders
Woonzorg Klein Arfman is toegelaten bij de Wtza (Wet Toelating Zorgaanbieders).
Op 1 januari 2022 traden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking. Deze wetten hebben tot doel:
Het bevorderen van bewustzijn over de regelgeving voor zorgverlening en over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders (niet alleen zorginstellingen);
Het verbeteren van het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa.