Financiering
Financiering
Om voor dagbesteding en/ of wonen in aanmerking te komen heeft de deelnemer/ bewoner een indicatie vanuit de WMO of de WLZ nodig. Bij het ontbreken van een indicatie is private financiering ook mogelijk.

De bewoners van woon- zorgboerderij Klein Arfman ontvangen wonen en zorg gescheiden. Naast de zorgovereenkomst wordt er een aparte huurovereenkomst opgemaakt.

Woon- zorgboerderij Klein Arfman is toegelaten bij de WTZi. De WTZi, afkorting voor Wet Toelating Zorginstellingen, regelt de toelatingen van zorginstellingen. Hierbij wordt gekeken of de instelling aan alle eisen voldoet rondom bereikbaarheid van acute zorg, transparantie van bestuursstructuur, het hebben van een toezichthoudend orgaan en financiële administratie. De WTZi zorgt dat al deze eisen wordt gecontroleerd en dat de zorginstellingen worden toegelaten.