Doelgroepen

Diversiteit in doelgroepen

Er komen diverse doelgroepen bij woonzorg Klein Arfman.
Door de diversiteit is er een ruim aanbod van begeleiding en activiteiten.

De doelgroepen waar wij zorg aan bieden zijn o.a. volwassenen en ouderen met:
– een dementieel ziektebeeld,
– niet aangeboren hersenletsel,
– psychiatrische hulpvraag,
– verstandelijke en/of lichamelijke beperking.