Cliëntenraad

Bij Klein Arfman hebben wij conform onze visie van medezeggenschap een cliëntenraad. Vanwege de kleinschaligheid hebben wij deze medezeggenschap ‘huiselijk’ vormgegeven. Namelijk door middel van een keukentafelgesprek aan de koffietafel. Alle deelnemers en bewoners worden uitgenodigd om samen met ons de onderwerpen tijdens het keukentafel gesprek te bespreken. Van dit overleg worden ook notulen gemaakt waarin bevindingen en afspraken worden vastgelegd. Dat kan gaan om kleine veranderingen en soms leidt dit tot nieuwe uit te werken projecten. Wij hechten hier veel waarde aan en in de toekomst willen we dit blijven uitbreiden.